Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

"Den fjerde krigsjul" 1943

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

"Den fjerde krigsjul".
hilsen til norske sjøfolk, London, xx. desember 1943.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.