Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Artikkel om demokrati i Norge 1944

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Artikkel om demokrati i Norge.
London, mai 1944.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.