Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Statsråd i Tromsø 7. juni 1940

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsråd 7. juni 1940 (pdf).
Siste statsrådsmøte i Norge før Kongen og regjeringen reiste i eksil til England.
Bispegården i Tromsø, 7. juni 1940..

Kilde: Statsrådets protokoll, www.arkivverket.no