Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Hilsen til Sønner av Norges 3. distriktslosje 1944

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Hilsen til "Sønner av Norge"s 3. distriktslosje 1944.
London, 20. oktober 1944.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.