Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Radiotale fire år etter at konge og regjering forlot Norge i 1940

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Radiotale fire år etter at konge og regjering forlot Norge i 1940.
BBCs norske tjeneste, London, 7. juni 1944.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.