Anders Rasmus Frihagen

Tidligere roller:

Forsynings- og gjenreisningsminister (A)

Forsynings- og gjenreisningsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

01.10.1942–25.06.1945

På grunn av Nazi-Tysklands angrep på Norge 09.04.1940 måtte kong Haakon VII og Johan Nygaardsvolds regjering forlate Oslo. Etter flukt nordover i landet, forlot de Norge 07.06.1940, og søkte eksil i Storbritannia. Et midlertidig norsk regjeringsapparat ble opprettet i London. Etter den tyske kapitulasjonen 08.05.1945, sendte regjeringen en delegasjon til Oslo for å forberede at konge og regjering kunne vende tilbake til Norge. Delegasjonen ble etablert i Oslo 14.05.1945, under ledelse av kronprins Olav som regent og forsvarsminister Oscar Torp som konstituert statsminister og utenriksminister i Oslo. 31.05.1945 kom statsminister Nygaardsvold og resten av regjeringen tilbake til Oslo. 7. juni 1945 vendte kong Haakon VII tilbake.

Handelsminister (A)

Handelsdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

15.04.1942–01.10.1942

Statsråd - regjeringsrepresentant i Stockholm (A)

07.06.1940–15.04.1942

Handelsminister - på reise til Stockholm (A)

Handelsdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

13.05.1940–30.05.1940

Handelsminister og konstituert kirke- og undervisningsminister (A)

Kirke- og undervisningsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

12.04.1940–13.05.1940

Handelsminister (A)

Handelsdepartementet (av 1916) - Johan Nygaardsvolds regjering

02.10.1939–07.06.1940