Forsynings- og gjenreisningsdepartementet (1942–1950)

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS).

1. oktober 1942 fikk Forsyningsdepartementet i London navnet endret til Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. Handelssakene ble overført fra Handelsdepartementet (av 1916), mens skipsfartssakene ble overført til det nyopprettede Skipsfartsdepartementet.

1. april 1943 ble Forsyningsdepartementet NS og Handelsdepartementet NS i Oslo av okkupasjonsmakten slått sammen til Næringsdepartementet NS, oppført her som Næringsdepartementet (av 1943) NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

25. juni 1945 ble ansvaret for finnmarksaker lagt til en egen statsråd i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet.

6. desember 1947 ble eksport- og importreguleringssaker overført fra Forsynings- og gjenreisningsdepartementet til det nyopprettede Handelsdepartementet (av 1947).

30. juni 1948 ble ordningen med en egen statsråd for finnmarksaker i Forsynings- og gjenreisningsdepartementet, opphevet.

30. juni 1950 ble Forsynings- og gjenreisningsdepartementet nedlagt. Hovedtyngden av sakene ble overført til Kommunal- og arbeidsdepartementet (av 1948).

Regjeringspolitikere