Rådmennene i Oslo 1945

8. mai 1945–1. august 1945

For å koble de nazistisk styrte departementene i Oslo til Norges lovlige regjering ved krigens slutt, oppnevnte Johan Nygaardsvolds regjering i samarbeid med Hjemmefrontens ledelse våren 1945 åtte rådmenn i Oslo.

Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennene tok fatt så snart den tyske kapitulasjonen var et faktum 8. mai 1945. Departementsinndelingen i Oslo ble nå tilbakeført til slik den var 9. april 1940, med noen justeringer.

14. mai ble regjeringsdelegasjonen etablert. Den holdt sine møter i Statsrådssalen på Slottet. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere. 1. august1945 ble ordningen med rådmenn i departementene avviklet. 

Om regjeringen

Statsminister:

Regjeringspolitikere