Reidar Dorenfeldt Tønnesson

Tidligere roller:

Rådmann

Landbruksdepartementet - Rådmennene i Oslo 1945

08.05.1945–01.08.1945

Ved Nazi-Tysklands kapitulasjon i Norge 8. mai 1945, gikk Vidkunn Quislings ulovlige regjering i oppløsning. I samråd med Hjemmefronten hadde Johan Nygaardsvolds regjering i London oppnevnt åtte rådmenn til å lede departementene i Oslo innti en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London. Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennenes hovedoppgave var å koble departementene til regjeringen Nygaardsvold, og gjenopprette departementsinndelingen i Oslo slik den var 9. april 1940. 14. mai 1945 ble regjeringsdelegasjonen etablert i Oslo. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere, inntil ordningen med rådmenn ble avviklet 1. august 1945.