Halvdan Eyvind Stokke

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Langhelle, Nils

Samferdselsdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

11.07.1947–21.01.1948

Personlig sekretær (A)

for statsråd Langhelle, Nils

Samferdselsdepartementet - Einar Gerhardsens andre regjering

15.07.1946–11.07.1947

Rådmann (A)

Arbeidsdepartementet (av 1885) - Rådmennene i Oslo 1945

08.05.1945–01.08.1945

Ved Nazi-Tysklands kapitulasjon i Norge 8. mai 1945, gikk Vidkunn Quislings ulovlige regjering i oppløsning. I samråd med Hjemmefronten hadde Johan Nygaardsvolds regjering i London oppnevnt åtte rådmenn til å lede departementene i Oslo innti en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London. Rådmennene skulle lede departementene inntil en regjeringsdelegasjon kunne komme over fra London, og skulle inntil da være underlagt Hjemmefrontens ledelse. Rådmennenes hovedoppgave var å koble departementene til regjeringen Nygaardsvold, og gjenopprette departementsinndelingen i Oslo slik den var 9. april 1940. 14. mai 1945 ble regjeringsdelegasjonen etablert i Oslo. Rådmennene gikk nå over til å bli statsrådenes rådgivere, inntil ordningen med rådmenn ble avviklet 1. august 1945.