Fredrik Monsen

Tidligere roller:

Forsvarsminister - permisjon (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

15.12.1939–22.12.1939

Forsvarsminister - permisjon (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

15.11.1935–15.08.1936

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Johan Nygaardsvolds regjering

20.03.1935–22.12.1939

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Christopher Hornsruds regjering

28.01.1928–15.02.1928