Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Statsminister Johan Nyggardsvolds muntlige beretning om regjeringens virksomhet 1940-1945

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Statsminister Johan Nygaardsvolds muntlige beretning om regjeringens virksomhet 1940-1945 (pdf).
Stortinget, 16. juni 1945.

Kilde: www.stortinget.no