Statens Revisjonskontor (1941–1945)

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS).

3. januar 1941 ble ansvaret for Statens Revisjonskontor i London lagt til et regjeringsmedlem. 8. mai 1945 ble denne ordningen avviklet.

Regjeringspolitikere