Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Innlegg 1943 til "Norges-Nytt" i Sverige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg 1943 til Norges-Nytt i Sverige.
London, 18. november 1943.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.