Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Tale på møte arrangert av Sjømennenes Velferdskomite 1945

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Tale på møte arrangert av Sjømennenes Velferdskomite 1945,
Tavistock House Hotel, London, 1. februar 1945.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.