Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Redegjørelse fra utenriksminister Halvdan Koht 8. april 1940

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Redegjørelse fra utenriksminister Halvdan Koht (pdf).
Stortinget, 8. april 1940.

Kilde: www.stortinget.no