Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Radiotale om beslaglegging av radioapparater i Norge 1941

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Radiotale om beslaglegging av radioapparater i Norge.
BBCs norske tjeneste, London, 15. september 1941.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.