Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Innlegg i avisen "Det Frie Norge" 1945

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Innlegg i avisen Det Frie Norge.
London, mai 1945.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.