Historisk arkiv

Statsminister Johan Nygaardsvold

Radiotale om Quislings planer om riksting i Norge 1942

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Nygaardsvold

Utgiver: Statsministerens kontor

Radiotale om Vidkun Quislings planer om "riksting" i Norge 1942.
BBCs norske tjeneste, London, 6. september 1942.

Kilde: Arbeiderbevegelsens arkiv.