Forsyningsdepartementet (1939–1942)

Forsyningsdepartementet ble opprettet 1. oktober 1939. Grunnen var forsyningssituasjonen etter krigsutbruddet i Europa 1. september 1939. Forsyningssaker ble overført fra Landbruksdepartementet, kriselovsaker fra Handelsdepartementet (av 1916).

I krigsårene 1940-1945 arbeidet departementene under Nygaardsvold-regjeringens lovlige ledelse i London, og under Nazi-Tysklands okkupasjonsmakt i Oslo (merket NS).

1. oktober 1942 fikk Forsyningsdepartementet i London navnet endret til Forsynings- og gjenreisningsdepartementet. Handelssakene ble overført fra Handelsdepartementet (av 1916), mens skipsfartssakene ble overført til det nyopprettede Skipsfartsdepartementet.

I Oslo ble Forsyningsdepartementet NS 1. april 1943 av okkupasjonsmakten slått sammen med Handelsdepartementet (av 1916) NS. Dette fikk navnet endret til Næringsdepartementet NS, oppført her som Næringsdepartementet (av 1943) NS.

8. mai 1945 ble departementsstrukturen i Oslo tilbakeført til slik den var 9. april 1940.

Regjeringspolitikere