Åslaug Haga

Tidligere roller:

Olje- og energiminister - permisjon (Sp)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

14.06.2008–20.06.2008

Olje- og energiminister (Sp)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2007–20.06.2008

Kommunal- og regionalminister - permisjon (Sp)

Kommunal- og regionaldepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

28.08.2006–10.09.2006

Kommunal- og regionalminister (Sp)

Kommunal- og regionaldepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

17.10.2005–21.09.2007

Kulturminister (Sp)

Kulturdepartementet (av 1991) - Kjell Magne Bondeviks første regjering

08.10.1999–17.03.2000

Statssekretær

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Statsministerens kontor - Kjell Magne Bondeviks første regjering

29.03.1999–08.10.1999

Statssekretær

for statsråd Vollebæk, Knut

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–29.03.1999

Statssekretær (permisjon)

for statsråd Vraalsen, Tom Eric

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

11.04.1990–09.10.1990

Personlig sekretær (Sp)

for statsråd Vraalsen, Tom Eric

Utenriksdepartementet - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–10.04.1990

Personlig sekretær (Sp)

for statsråd Vraalsen, Tom Eric

Departementet for utviklingshjelp - Jan P. Syses regjering

30.10.1989–01.01.1990