Svenn Thorkild Stray

Tidligere roller:

Utenriksminister og konstituert statsminister (H)

Statsministerens kontor - Kåre Willochs regjering

17.04.1984–12.06.1984

Utenriksminister (H)

Utenriksdepartementet - Kåre Willochs regjering

14.10.1981–09.05.1986

Under statsminister Kåre Willochs permisjon 17.04.1984-12. 06.1984 var utenriksminister Svenn Stray også konstituert statsminister.

Utenriksminister (H)

Utenriksdepartementet - Per Bortens regjering

22.05.1970–17.03.1971