Atle Simonsen

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

30.11.2018–24.01.2020

Statssekretær

for statsråd Sanner, Jan Tore

Kunnskapsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–30.11.2018

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Horne, Solveig

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) - Erna Solbergs regjering

16.01.2017–30.09.2017

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Høie, Bent

Helse- og omsorgsdepartementet - Erna Solbergs regjering

02.05.2016–16.01.2017