Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) (2016–2019)

1. april 2016 fikk Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet navnet endret til Barne- og likestillingsdepartementet, oppført her som Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016). Ansvaret for integreringssakene ble overført til en egen statsråd for innvandrings- og integreringssaker i Justis- og beredskapsdepartementet.

22. januar 2019 ble ansvaret for likestillingssakene i Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) lagt til sjefen for Kulturdepartementet (av 2010). Samtidig ble ansvaret for kirkesakene i Kulturdepartementet (av 2010) lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016). 3. mai 2019 ble likestillingssakene overført fra Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) til Kulturdepartementet (av 2010), mens kirkesakene ble overført til Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) fra Kulturdepartementet (av 2010). Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) fikk nå navnet endret til Barne- og familiedepartementet, oppført her som Barne- og familiedepartementet (av 2019).

Regjeringspolitikere