Karine Skaret

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

11.12.2019–24.01.2020

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Dale, Jon Georg

Samferdselsdepartementet - Erna Solbergs regjering

31.08.2018–11.12.2019

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Dale, Jon Georg

Landbruks- og matdepartementet - Erna Solbergs regjering

20.06.2018–31.08.2018

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Michaelsen, Åse

Helse- og omsorgsdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–20.06.2018

Politisk rådgiver (Frp)

for statsråd Horne, Solveig

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) - Erna Solbergs regjering

23.11.2017–17.01.2018