Linda C. Hofstad Helleland

Tidligere roller:

Distrikts- og digitaliseringsminister (H)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–14.10.2021

Barne- og likestillingsminister (H)

Barne- og likestillingsdepartementet (av 2016) - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–22.01.2019

Kulturminister (H)

Kulturdepartementet (av 2010) - Erna Solbergs regjering

16.12.2015–17.01.2018

Kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker. Koordinering av statlig politikk mot frivillig sektor.