Øyvind Jakobsen

Nåværende rolle:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Nordtun, Kari Nessa

KunnskapsdepartementetJonas Gahr Støres regjering

16.10.2023–