Geir Straume Olsen

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Sanner, Jan Tore

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

24.01.2020–14.10.2021

Statssekretær

for statsråd Jensen, Siv

Finansdepartementet - Erna Solbergs regjering

17.01.2018–24.01.2020

Statssekretær

for statsråd Foss, Per-Kristian

Finansdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2005–17.10.2005

Politisk rådgiver (V)

for statsråd Sponheim, Lars

Landbruks- og matdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–01.01.2005

Politisk rådgiver (permisjon) (V)

for statsråd Sponheim, Lars

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

02.08.2004–01.10.2004

Politisk rådgiver (V)

for statsråd Sponheim, Lars

Landbruksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

04.02.2002–02.08.2004