Erlend Grimstad

Nåværende rolle:

Statssekretær

for statsråd Vedum, Trygve Slagsvold

FinansdepartementetJonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Vedum, Trygve Slagsvold

Landbruks- og matdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

07.06.2013–16.10.2013

Politisk rådgiver (Sp)

for statsråd Arnstad, Marit

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Kjell Magne Bondeviks første regjering

30.10.1997–29.01.1999