Trygve Slagsvold Vedum

Nåværende rolle:

Finansminister (Sp)

FinansdepartementetJonas Gahr Støres regjering

14.10.2021–

Tidligere roller:

Landbruks- og matminister (Sp)

Landbruks- og matdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

18.06.2012–16.10.2013