Hildegunn Gjengedal

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (vikar) (Sp)

for statsråd Brekk, Lars Peder

Landbruks- og matdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

22.06.2010–31.07.2010