Helsedepartementet (2002–2004)

Helsedepartementet ble opprettet 1. januar 2002. Helsesakene ble overført fra en egen statsråd i Sosial- og helsedepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Sosialdepartementet, oppført her som Sosialdepartementet (av 2002).

1. oktober 2004 fikk Helsedepartementet navnet endret til Helse- og omsorgsdepartementet. Endel saker ble overført fra Sosialdepartementet (av 2002). Dette fikk nå navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet, oppført her som Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004).

Regjeringspolitikere