Dagfinn Høybråten

Tidligere roller:

Arbeids- og sosialminister (KrF)

Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.10.2004–17.10.2005

Arbeids- og sosialminister (KrF)

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–01.10.2004

18.06.2004 ble ansvaret for arbeidssakene i Arbeids- og administrasjonsdepartementet og arbeidssakene i Kommunal- og regionaldepartementet lagt til sjefen for Sosialdepartementet (av 2002). 01.10.2004 ble disse sakene overført til Sosialdepartementet (av 2002), som fikk navnet endret til Arbeids- og sosialdepartementet (av 2004).

Helseminister (KrF)

Helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004

Helseminister (KrF)

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.01.2002

Fra 19.10.2001 lå ansvaret for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet fortsatt under en egen statsråd i departementet. 01.01.2002 ble disse sakene overført til det nyopprettede Helsedepartementet. Samtidig fikk Sosial- og helsedepartementet navnet endret til Sosialdepartementet (av 2002).

Helseminister og konstituert justisminister (KrF)

Justis- og politidepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

18.02.1999–15.03.1999

Helseminister (KrF)

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–17.03.2000

I denne regjeringsperioden lå ansvaret for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet under en egen statsråd i departementet.

Statssekretær

for statsråd Skauge, Arne

Finans- og tolldepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990

Personlig rådgiver (KrF)

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Kirke- og undervisningsdepartementet - Kåre Willochs regjering

15.10.1985–09.05.1986

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Bondevik, Kjell Magne

Kirke- og undervisningsdepartementet - Kåre Willochs regjering

10.06.1983–15.10.1985