Sosial- og helsedepartementet (1993–2002)

8. november 1993 fikk Sosialdepartementet (av 1916) navnet endret til Sosial- og helsedepartementet. Årsaken var at departementet siden 4. september 1992 hadde hatt en egen statsråd for helsesaker.

1. januar 2002 ble helsesakene overført fra Sosial- og helsedepartementet til det nyopprettede Helsedepartementet. Sosial- og helsedepartementet fikk nå navnet endret til Sosialdepartementet, oppført her som Sosialdepartementet (av 2002).

Regjeringspolitikere