Osmund Kaldheim

Tidligere roller:

Statssekretær

for statsråd Schou, Ingjerd

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–01.01.2003

Statssekretær

for statsråd Schou, Ingjerd

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.01.2002

Personlig sekretær (H)

for statsråd Sellæg, Wenche Frogn

Sosialdepartementet (av 1916) - Jan P. Syses regjering

17.10.1989–03.11.1990