Wenche Frogn Sellæg

Tidligere roller:

Sosialminister (H)

Sosialdepartementet (av 1916) - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–03.11.1990

Justisminister (H)

Justis- og politidepartementet - Kåre Willochs regjering

04.10.1985–09.05.1986

Miljøvernminister (H)

Miljøverndepartementet - Kåre Willochs regjering

14.10.1981–08.06.1983