Ingjerd Schou

Tidligere roller:

Sosialminister (H)

Sosialdepartementet (av 2002) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–18.06.2004

Sosialminister (H)

Sosial- og helsedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.01.2002

Fra 19.10.2001 lå ansvaret for helsesaker i Sosial- og helsedepartementet fortsatt under en egen statsråd i departementet. 01.01.2002 ble disse sakene overført til det nyopprettede Helsedepartementet. Samtidig fikk Sosial- og helsedepartementet navnet endret til Sosialdepartementet (av 2002).