Roger Remme Solheim

Tidligere roller:

Konstituert statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

07.03.2011–31.10.2011

Konstituert statssekretær

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

13.01.2010–16.08.2010

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kulturdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–01.03.2012

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Kultur- og kirkedepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

29.10.2009–01.01.2010

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Solberg, Hill-Marta

Sosial- og helsedepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

30.10.1996–17.10.1997

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Solberg, Hill-Marta

Sosial- og helsedepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

04.02.1994–25.10.1996