Kultur- og kirkedepartementet (2002–2010)

1. januar 2002 fikk Kulturdepartementet (av 1991) navnet endret til Kultur- og kirkedepartementet. Kirkesakene ble overført fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Det fikk nå navnet endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, oppført her som Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002).

20. oktober 2009 ble ansvaret for kirkesaker i Kultur- og kirkedepartementet lagt til sjefen for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. 1. januar 2010 ble disse sakene overført til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som nå fikk navnet endret til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kultur- og kirkedepartementet fikk nå navnet endret til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 2010).

Regjeringspolitikere