Valgerd Svarstad Haugland

Tidligere roller:

Kultur- og kirkeminister (KrF)

Kultur- og kirkedepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

01.01.2002–17.10.2005

Kultur- og kirkeminister (KrF)

Kulturdepartementet (av 1991) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

19.10.2001–01.01.2002

19.10.2001 ble ansvaret for kirkesaker i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet lagt til sjefen for Kulturdepartementet. 01.01.2002 ble disse sakene overført til Kulturdepartementet, som fikk navnet endret til Kultur- og kirkedepartementet. Samtidig fikk Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet navnet endret tilbake til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 2002).

Barne- og familieminister (KrF)

Barne- og familiedepartementet (av 1991) - Kjell Magne Bondeviks første regjering

17.10.1997–17.03.2000