Thorhild Widvey

Tidligere roller:

Kulturminister (H)

Kulturdepartementet (av 2010) - Erna Solbergs regjering

16.10.2013–16.12.2015

Kulturministeren har ansvar for kulturpolitikk, tros- og livssynssaker, mediepolitikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og koordinerer statlig politikk i forhold til frivillig sektor.

Olje- og energiminister (H)

Olje- og energidepartementet (av 1997) - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

18.06.2004–17.10.2005

Statssekretær

for statsråd Petersen, Jan

Utenriksdepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

31.01.2003–18.06.2004

Statssekretær

for statsråd Ludvigsen, Svein

Fiskeridepartementet - Kjell Magne Bondeviks andre regjering

14.06.2002–31.01.2003