Forsiden

Martin Henriksen

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Huitfeldt, Anniken

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.09.2012–13.05.2013

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Berg-Hansen, Lisbeth

Fiskeri- og kystdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

18.05.2011–21.09.2012