Fiskeri- og kystdepartementet (2004–2014)

1. oktober 2004 fikk Fiskeridepartementet navnet endret til Fiskeri- og kystdepartementet.

16. oktober 2013 ble ansvaret for kyst- og miljøsaker i Fiskeri- og kystdepartementet lagt til sjefen for Samferdselsdepartementet, og ansvaret for forsknings-, styrings- og administrasjonssaker i Fiskeri- og kystdepartementet lagt til sjefen for Nærings- og handelsdepartementet. 1. januar 2014 ble disse sakene overført fra Fiskeri- og kystdepartementet til henholdsvis Samferdselsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet. Fiskeri- og kystdepartementet ble nå nedlagt, og fiskerisakene overført til en egen statsråd i Nærings- og handelsdepartementet. Dette nå fikk navnet endret til Nærings- og fiskeridepartementet.

Regjeringspolitikere