Hanne Inger Bjurstrøm

Tidligere roller:

Arbeidsminister - permisjon (A)

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

05.11.2010–03.01.2011

Arbeidsminister (A)

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2010–21.09.2012

Arbeidsminister (A)

Arbeids- og inkluderingsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

21.12.2009–01.01.2010

21.12.2009 ble ansvaret for inkluderingssaker i Arbeids- og inkluderingsdepartementet lagt til sjefen for Barne- og likestillingsdepartementet. 01.01.2010 ble disse sakene overført til Barne- og likestillingsdepartementet, som fikk navnet endret til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Samtidig ble Arbeids- og inkluderingsdepartementets navn endret til Arbeidsdepartementet.

Statsråd for internasjonale klimaforhandlingssaker (A)

Miljøverndepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–20.12.2009