Forsiden

Liv Tørres

Tidligere roller:

Politisk rådgiver (A)

for statsråd Bjurstrøm, Hanne Inger

Arbeidsdepartementet (av 2010) - Jens Stoltenbergs andre regjering

24.01.2011–22.07.2011