Grete Faremo

Tidligere roller:

Justis- og beredskapsminister (A)

Justis- og beredskapsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2012–16.10.2013

Justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

11.11.2011–01.01.2012

01.01.2012 ble Justis- og politidepartementets navn endret til Justis- og beredskapsdepartementet.

Forsvarsminister og konstituert justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.01.2011–31.03.2011

Forsvarsminister og konstituert justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

01.01.2011–18.01.2011

Forsvarsminister (A)

Forsvarsdepartementet - Jens Stoltenbergs andre regjering

20.10.2009–11.11.2011

Energiminister (A)

Nærings- og energidepartementet - Thorbjørn Jaglands regjering

25.10.1996–18.12.1996

25.10.1996 ble ansvaret for næringssakene i Nærings- og energidepartementet lagt til en egen statsråd i departementet. 01.01.1997 overtok denne statsråden ansvaret for Nærings- og energidepartementet, som fikk navnet endret til Nærings- og handelsdepartementet. Samtidig ble olje- og energisakene overført til det gjenopprettede Olje- og energidepartementet (av 1997).

Justisminister (A)

Justis- og politidepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

04.09.1992–25.10.1996

Bistandsminister (A)

Utenriksdepartementet - Gro Harlem Brundtlands tredje regjering

03.11.1990–04.09.1992