Historisk arkiv

Statsminister Gro Harlem Brundtland

Statsministerens kontor
Statsminister Gro Harlem Brundtland

Melding om regjeringen Brundtlands  avskjedssøknad 1996

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Brundtland III

Utgiver: Statsministerens kontor

Stortinget, 23. oktober 1996

Jeg har i dag bedt om å få gi Stortinget en meddelelse.

Vi går nå mot et nytt stortingsvalg, og inn mot en ny fireårig stortingsperiode. Jeg mener det vil være riktig at regjeringens ledelse og sammensetning bør være avklart i god tid før valget. Jeg har på denne bakgrunn orientert Kongen om at jeg i statsråd fredag vil søke avskjed.