Kirke- og kulturdepartementet (1990–1991)

1. januar 1990 fikk Kultur- og vitenskapsdepartementet navnet endret til Kirke- og kulturdepartementet. Kirkesakene ble overført fra Kirke- og undervisningsdepartementet, mens vitenskapssakene ble overført til Kirke- og undervisningsdepartementet. Dette fikk nå navnet endret til Utdannings- og forskningsdepartementet, oppført her som Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990).

3. november 1990 ble ansvaret for kirkesaker i Kirke- og kulturdepartementet lagt til sjefen for Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990). 1. januar 1991 ble disse sakene overført til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990), som nå fikk navnet endret til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Kirke- og kulturdepartementet fikk nå navnet endret til til Kulturdepartementet, oppført her som Kulturdepartementet (av 1991).

Regjeringspolitikere