Eleonore Bjartveit

Tidligere roller:

Kirke- og kulturminister (KrF)

Kirke- og kulturdepartementet - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Kirke- og kulturminister (KrF)

Kultur- og vitenskapsdepartementet - Jan P. Syses regjering

16.10.1989–01.01.1990

16.10.1989 ble ansvaret for kirkesakene i Kirke- og undervisningsdepartementet lagt til sjefen for Kultur- og vitenskapsdepartementet, mens ansvaret for vitenskapssaker i Kultur- og vitenskapsdepartementet ble lagt til sjefen for Kirke- og undervisningsdepartementet. 01.01.1990 ble kirkesakene overført til Kultur- og vitenskapsdepartementet, som endret navn til Kirke- og kulturdepartementet. Samtidig ble vitenskapssakene overført til Kirke- og undervisningsdepartementet, som endret navn til Utdannings- og forskningsdepartementet (av 1990).