Torunn Laupsa

Tidligere roller:

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Sollie, Solveig

Familie- og forbrukerdepartementet (av 1990) - Jan P. Syses regjering

01.01.1990–03.11.1990

Personlig sekretær (KrF)

for statsråd Sollie, Solveig

Forbruker- og administrasjonsdepartementet - Jan P. Syses regjering

20.10.1989–01.01.1990